Почистване/Поддръжка

Прозорци, които Ви радват:

Прозорците от профили на REHAU се отличават със стабилното си качество, съвременния технологичен стандарт, практичното обслужване и изключителната лекота на почистване на гладката повърхност.

Прозорците от профили на REHAU – познати и наложили се с убедителните си качества:

— с взискателен дизайн по отношение на формата и цвета,

— лесни за почистване и поддръжка благодарение на висококачествената повърхност на профилите,

— с изключително устойчиви на климатични влияния,

— със стабилна стойност,

— с индивидуална шумоизолация,

— с топлоизолация по мярка,

— със защита от взлом.

По-долу ще намерите ценни съвети и информация относно компетентното почистване и поддържане на Вашите нови прозорци от профили REHAU.

Как се извършва редовното почистване на рамката?

Замърсяванията вследствие на прах или дъжд можете да отстраните лесно с:

— обикновен почистващ препарат или нежния почистващ препарат на REHAU* и

— мека кърпа.

Какво се използва при редовното почистване на стъклото?

Стъклата на прозорците се почистват с:

— чиста, топла вода и

— качествена гюдерия.

Какво трявба да се има предвид при наличие на упорити замърсявания?

Поради замърсяването на въздуха (напр. с ръжда, индустриален прах, дизелови сажди), например в близост до индустриални или железопътни съоръжения, могат да възникнат упорити наслагвания по профилите. За отстраняването им, както и за избягване на повторното им наслояване, препоръчваме почистване с нежния почистващ препарат на REHAU*.

*Почистващият препарат на REHAU се предлага за бели/лакирани и каширани профили

Коректната поддръжка се грижи за запазване на стойността:

Модерните прозорци от полимерния материал PVC убеждават с ниските си разходи за поддръжка:

Как се поддържа обкова?

За да функционират безпроблемно, всички подвижни части на обкова, трябва редовно да се смазват с една капка масло за битови нужди. Препоръчваме редовната поддръжка да се провежда от специализиран сервиз за дограма, който да провери частите на обкова за стабилно положение, проходимост и функционалност. По този начин се избягват трайни увреждания на функциите.

Как се поддържат уплътненията?

Почиствайте уплътненията с вода и ги смазвайте със силиконова смазка.

Моля, обърнете внимание:

— не използвайте агресивни, както и съдържащи разтворители или размекващи

почистващи и полиращи препарати, като напр. разтвор на синтетична смола, ацетон

и др.,

— не използвайте абразивни материали,

— не използвайте твърди предмети като напр.:

— шпатули,

— телени четки