Уплътнение

Дизайн на прозореца

Различни системи за уплътнение:

От значение за гарантирането на херметичността при наличие на вятър и проливен дъжд е най-вече разположението на уплътненията. Принципно при прозорците има два вида уплътнения: крайно и средно!

Крайно уплътнение:

Специално при пластмасовата дограма крайното уплътнение има водеща роля: При тази система херметичността се постига чрез използване на едно външно и едно вътрешно трайно еластично уплътнение. Ако евентуално през външното уплътнение навлезе вода, тя се връща навън през отворите за отводняване. При това оттичането на водата се

подпомага от скосен фалц.

Средно уплътнение:

Наличните в миналото качества на уплътненията не достигаха днешното ниво на качество, поради което от външната страна на дограмата се забелязваше нарушение на функциите, предизвикано от атмосферните влияния. Този проблем беше разрешен по следния начин: уплътнението беше изолирано от влиянието на вредните метеорологични условия чрез преместване от външната страна на дограмата в областта на вътрешния фалц.

Тестове, проведени на контролен стенд, показаха, че при двете уплътнителни системи няма съществени разлики в качеството. Както опорното, така и централното уплътнение осигуриха херметичност спрямо проливен дъжд и вятър, която се запазва и при максимално натоварване.

За да се подобри топлоизолацията на един прозоречен профил се препоръчва изплозването на средно уплътнение, което в този случай разделя термично пространството между касата и крилото.

 

 

 

 

Отводняване:

Отводняването на касата е необходимо , за да се изведе навлезлата вода през външното уплътнение.По този начин се предотватява нахлуване на вода в помещението.