Алуминиева Дограма

Архитектурни системи ЕТЕМ

Система за окачена фасада, тип Е8000. Системата предлага богат асортимент от основни профили, което предполага оптимален избор на подходящия за конкретния обект профил. Специфична особеност за системата е наличието на “крила” по периметъра на модулите, позволяващи всяка неотваряема част да се превърне в отваряема, без визуална разлика по фасадата.